Project Description

Om SDC – Skandinavisk Data Center

SDC er en af Danamrks store IT udviklings- og servicevirksomheder. Ejet af ca. 130 banker og sparekasser i Skandinavien. SDC gennemfører et stort antal IT udviklingsprojekter, dels fælles projekter og dels specifikkekundeprojekter.

Udviklingen foretages dels med egene ressourcer i Danmark og Near Shore samt med eksterne leverandører, Off Shore. Det er dels en kompleks projektstyringsopgaver med mange projekter, projektledere og udviklere med stor variation i kompetencer.

Det er en dynamisk og krævende opgave, hvor krav og prioriteringer løbende ændrer sig og der stilles store krav til forecast af behov.

Det er dermed også en krævende opgave at styre budgetter og levere information til ledelsen om status, risici, issues og økonomiske konsekvenser.

SDC’s finansafdeling valgte MPI til forbedring af budgetstyringen med det hovedformål at strømline og automatisere informations flowet og erstatte de mange regneark med en samlet løsning med fælles transparent database. SDC ønskede:

  • Større sikkerhed for korrekte data. Standardisering af projektledernes rapportering og forecast.

Ressource forecast holdes op mod kapacitet og afslører dermed flaskehalse og ledig kapacitet. Kan planen gennemføres eller skal der skaffes kapacitet fra anden side (lån fra andre afdelinger som det hyppigt finder sted hos SDC eller eksternt). Med de heraf følgende økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

  • Bedre og smidigere understøttelse af controllernes arbejde, transparens, drill down til detaljer.
  • Bedre styring af kapacitet og opfølgning på opfyldelse af faktisk levering.
  • Mindre indsats for at konsolidere forecast.
  • Hurtigere og automatiseret generering ag ledelses Information. Hos SDC genereres der Profit & Loss på månedsbasis. Dette stiller krav om mapping i forhold til finanskonti.

På sigt mulighed for at konsekvensberegne og sammenligne scenarier.

  • Viden database, der kan anvendes til læring og fremtidig forbedring af processer.

MPI blev valgt til at løse opgaven ud fra 2 afgørende forhold:

  • Den fleksible, standardiserede komplette og ekstremt konfigurérbare platform, der giver sikkerhed for at anvendelsen kan tilpasses præcist til den enkelte brugers behov og som gradvist kan udvides.
  • Den gennemgående ressourcedimension, hvor forecast sker på timer og basale enheder og samtidig leverer overordnet kapacitetsstyring.

Konkret giver det den præcise, fysiske forbindelse mellem virkelighed og økonomi. Udgangspunktet er altid: Hvad skal der til for at gennemføre en opgave, det være sig projekt aktivitet, produktion eller produktsalg. Opgavens gennemførelse koster noget og giver evt. indtægter, som begge beregnes ud fra prislister med satser for de forskellige ressourcer. Det er blot at multiplicere med sats tabeller for at komme fra den ene til den anden.

MPI BUDGET opsætning

I SDC opsætningen styres økonomien efter projekt/konti templates der for hver projekttype (intern, ekstern, indirekte omkostninger mm.) definerer sammenhængen mellem opgaver, ressourcetyper og konti.

Ved den månedlige budget rapportering skal projektleder (eller andre forretningsansvarlige f.eks. salg, produktudvikling) blot forholde sig til forecast for forbrug af ressourcetyper i fysisk enheder, f.eks. timer eller stk. og ved produkt salg styktal. Månedligt forecast sættes i forhold til allerede realiseret, rapporteret forbrug (actuals) og månedlig rapportering og vurdering af status.

Hertil kommer andre oplysninger f.eks. risici eller andre logs og kommentarer.

Herudfra beregnes økonomiske konsekvenser som efter godkendelse låses og gemmes og efterfølgende kan anvendes til ledelsesinformation bl.a. trendanalyse baseret på gemte rapporter fra tidligere perioder. Er der nogle projekter eller forretningsområder, der er på en skæv kurs set i et historisk perspektiv?