RAF. “RESOURCE ASSIGNMENT FIRST” METODEN FRA MARSTRAND.

I traditionel projektstyring bruger man meget tid på at oprette opgaven med WBS aktivitetsstruktur, beskrivelser og afhængigheder. Men i nogen situationer kan det gøres langt hurtigere og smartere.
Marstrand har vendt tingene på hovedet og udviklet en enkel og praktisk funktionalitet som vi kalder Ressource Assignment First eller bare RAF: Opgaven defineres på det øverste niveau med den ønskede tidsudstrækning. Derefter starter du ganske enkelt med at tilknytte medarbejdere/roller til din projektstav på de tidspunkter, der passer med projektets naturlige forløb og du er flyvende. MPI viser automatisk om der er kapacitet og fanger dermed mulige flaskehalse i opløbet inden de opstår. Enkelt, hurtigt og realistisk…

BEDRE STYRINGSGRUNDLAG FINDES GANSKE ENKELT IKKE.